Apel Biskupa Płockiego o pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach
Dodane przez admin dnia Listopad 17 2013 06:21:06
Apel Biskupa Płockiego o pomoc dla ofiar tajfunu na Filipinach

Czcigodni Księża Proboszczowie!
Drodzy Diecezjanie!


W odpowiedzi na apel Ojca Świętego Franciszka i prośbę przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski ks. arcybiskupa Józefa Michalika, o modlitwę i pomoc ofiarom tajfunu Haiynan, nasza diecezja włączy się solidarnie w pomoc dla poszkodowanych na Filipinach.
Jak zapewne wiecie z doniesień medialnych, niemal 10 mln mieszkańców tego kraju potrzebuje niezwłocznej pomocy. Dlatego niedziela 17 listopada została ogłoszona dniem ogólnopolskiej modlitwy i duchowej jedności z cierpiącymi mieszkańcami Filipin. Materialnym wyrazem naszej solidarności będzie zbiórka ofiar do puszek w tym dniu.
Serdecznie dziękuję za włączenie się zarówno duchowo, jak i materialnie, w tę szlachetną inicjatywę. Bóg zapłać za okazane serce i pomoc naszym siostrom i braciom na Filipinach!
Płock, dnia 15 listopada 2013 r.

Wasz biskup Piotr


ZARZĄDZENIE: Proszę o włączenie do modlitwy wiernych intencji za ofiary tajfunu na Filipinach a także o odczytanie wiernym w ogłoszeniach parafialnych apelu Biskupa Płockiego.
Zebrane ofiary proszę wpłacać na konto Kurii z dopiskiem „Filipiny”.
Płock, dnia 15 listopada 2013 r.

Ks. Mirosław Milewski
Wikariusz Generalny

Rozszerzona zawartość newsa